Rakentaminen ja urakoitsijat

« takaisin kotisivulle (homepage)

Maanrakennus luo hyvän pohjan talolle

Julkaistu

Minkä tahansa rakennuksen rakentaminen, oli kyseessä sitten omakotitalo, kerrostalo tai kauppakeskus, vaatii kestävän pohjan. Varsinaiset talon rakennustyöt voidaan aloittaa vasta kun on varmistuttu alla olevan maan soveltuvuudesta projektiin. Maanrakentamisen hinta, vaiheet ja kesto riippuvat kyseessä olevasta rakennuskohteesta ja tietysti itse maaperästä.

Omakotitalon rakennusprojekti alkaa pohjan luomisesta

Ennen omakotitalon pystytystä täytyy sille luoda hyvä pohja. Näin saadaan rakennettua kestävä, terve talo. Maaperä tulisi analysoida tarkasti pohjatutkimuksella, jotta löydetään juuri tälle tontille sopivat ratkaisut. Maanrakennukseen liittyy monia huomioon otettavia yksityiskohtia, joten hommaan on hyvä palkata alan ammattilainen. Esimerkiksi oikeanlaisen kiviaineen valinta on ratkaiseva tekijä kosteusvaurioiden ehkäisyssä. Virheen korjaaminen taas voi olla lähestulkoon mahdotonta itse rakennusta purkamatta. Jos pohja-aines on pehmeää, voidaan maa joutua paaluttamaan vajoamattoman pohjan aikaan saamiseksi. Jos alue on kallioinen, joudutaan sitä mahdollisesti räjäyttämään talon tieltä. Tontilta saatetaan joutua raivaamaan puita ja muuta kasvustoa. Maata myös täytetään tarvittavista kohdista tarkkaan valituilla aineksilla ja se tasoitetaan. Ostaessasi koko palvelun urakoitsijalta, osaa hän pitää langat käsissään ja nähdä kokonaiskuvan. Palvelua tarjoaa muun muassa Pohjanmaalla Hoijar & Paro Trans Ab. Jos kuitenkin luotat omaan osaamiseesi ja sinulla on aikaa, voit palkata vain tekijän ja koneen, jolloin itse valvominen ja muu toiminta jää sinulle.

Varaa pohjatyölle tarpeeksi aikaa 

Pohjatöihin liittyy monia eri vaiheita. Kun maata on tutkittu ja tarpeen mukaan paalutettu, räjäytetty tai täytetty, voidaan alkaa tekemään putkistoa ja salaojituksia. Talon perustukset nousevat tontille tässä vaiheessa, jonka jälkeen tai aikana tehdään vielä ulko- ja sisätäyttöjä tarpeen mukaan. Pohjatöiden hinta koostuu monesta tekijästä ja sen arvioiminen etukäteen on vaikeaa. Puhutaan kuitenkin useista tuhansista jopa useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin, joten tätä kuluerää ei kannata taloa suunnitellessa aliarvioda. Pohjan rakennukselle tulee myös antaa tarpeeksi aikaa, jotta koko loppuprojekti ei kärsisi liian tiukaksi asetetusta aikataulusta. Maanrakennusta voidaan tehdä kaikkina vuoden aikoina, mutta eri lämpötiloilla ja säällä on erilainen vaikutus rakentamisen kestoon.

Monet alalla toimivat yritykset tekevät myös esimerkiksi pilaantuneen maan poistotöitä sekä muita erilaisia talon pohjan rakentamiseen liittyviä tehtäviä. Yrityksiä kannattaa kilpailuttaa parhaan mahdollisen sopimuksen saamiseksi juuri omaan projektiin. 


jaa