Rakentaminen ja urakoitsijat

« takaisin kotisivulle (homepage)

Salaojaremontin hinta riippuu kohteesta ja tarvittavasta työmäärästä

Julkaistu

Salaojajärjestelmä suojaa kiinteistön rakenteita kosteudelta ja sen aiheuttamilta mahdollisilta muilta vaikutuksilta, kuten home- ja routavaurioilta. Salaojan tehtävänä on johtaa sadevedet rakennusten perustusten läheltä ja seinustoilta pois. Salaojaputket ovat maan sisällä olevat, koko kiinteistön ympäri menevät, rei'itetyt putket, johon maapohjaan imeytynyt vesi valuu, ja jotka ohjaavat veden painovoiman avulla pois talon rakenteiden luota. Salaojajärjestelmä muodostuu salaojaputkista ja seinustoille sijoitetuista tarkastuskaivoista, joista tarkistetaan säännöllisesti vedentaso, mikä taas kertoo järjestelmän toimivuudesta ja mahdollisesta huollon tarpeesta. Salaojajärjestelmästä vesi johdetaan perusvesikaivoon ja sieltä kunnalliseen viemärijärjestelmään. Mistä tietää, ovatko salaojat remontin tarpeessa ja mistä muodostuu salaojaremontin hinta?

Salaojan remonttitarpeen voi tarkistaa kartoituksella

Salaojien tekninen käyttöikä on noin 30 - 40 vuotta, mikäli ne on alun perin oikein tehty. Jos salaojat ovat väärin tai puutteellisesti tehdyt, voi niistä aiheutua monenlaisia ongelmia. Salaojaremontin tarpeesta voi kertoa esimerkiksi talon sokkelin hilseily, sen värimuutokset tai siihen ilmestynyt kalkki, kellarin kosteus tai sinne kerääntynyt vesi, ilman tunkkaisuus ja paha haju tai sadeveden kerääntyminen yhteen paikkaan pihalla. Salaojajärjestelmän toimivuus tulisi tarkistaa vuosittain tai vähintään kahden vuoden välein ja jos järjestelmässä on tukkeutumia tai muuta vikaa, kannattaa tilata ammattilainen tekemään kuntokartoitus mahdollisimman pian, että säästytään mahdollisilta lisävaurioilta. Yleensä kaikissa ennen 90-lukua rakennetuissa kiinteistöissä ja taloissa salaojajärjestelmän uusiminen on ajankohtaista ja tarpeellista. Vanhempia salaojajärjestelmiä ei ole yleensä toteutettu nykyisten rakennusteknisten vaatimusten mukaan ja ne voivat olla sen vuoksi puutteellisesti tai virheellisesti toteutettu tai mahdollisesti epäkunnossa.

Salaojaremontin hinta muodostuu monesta asiasta

Salaojaremontin hintaan vaikuttavat remontin laajuus ja korvataanko esimerkiksi vanha järjestelmä uudella vai tehdäänkö salaojat ensimmäistä kertaa. Hintaan vaikuttavat myös rakennuksen pinta-ala ja sen perustustapa. Salaojaremontin työhön voi myös hakea kotitalousvähennystä, joka laskee remontin hintaa merkittävästi. Remontti kannattaa teettää luotettavalla ammattilaisella, jos ei itse omaa tarvittavaa kokemusta, tietoa ja taitoa. Kannattaa pyytää tarjous useammalta urakoitsijalta ja tarkistaa huolellisesti taustatiedot. Kannattaa myös tarkistaa huolellisesti tarjouksen yksityiskohdat, mitä kaikkea siihen sisältyy, vertailua tehdessään. Urakasta kannattaa myös aina tehdä kirjallinen sopimus.

Pääkaupunkiseudulla salaojaremontteja tarjoaa esimerkiksi Spaaki Oy


jaa