Rakentaminen ja urakoitsijat

« takaisin kotisivulle (homepage)

Saneeraus auttaa vanhoja rakennuksia löytämään uuden alun

Julkaistu

Saneeraus tarkoittaa rakennuksen korjausrakentamista, peruskorjausta ja uudistamista. Kyseessä on yleensä kokonaisvaltainen toimenpide ja korjaukset sekä muutokset ulottuvat yleensä rakenteisiin asti. Saneerata voi vaikka julkisivut, kylpyhuoneen tai keittiön ja saneerauksella yleensä tavoitellaan kiinteistön arvon nousua. Saneerauksen tekeminen pidentää huomattavasti rakennuksen käyttöikää.

Mitä kaikkea on saneeraus

Kun kiinteistölle tehdään peruskorjaus, tavoitteena on saada asunnosta uuden veroinen ja ehkäpä jopa päivittää kiinteistön varustelutaso nykypäivään sopivaksi. Putkiremontti on hyvä esimerkki LVI-saneerauksesta, siinä pyritään kunnostamaan putkisto uudenveroiseksi ja taas toimivaksi. Tällä tavalla varmistetaan myös, että saneerauksen kohde, eli putkisto ei pääse vahingoittamaan rakennuksen muita elementtejä. Jossain tapauksissa vanhentunut putkisto voi johtaa vesivahinkoon, jonka seurauksena talon eristyksiä tai pahimmassa tapauksessa rakenteita, päädytään korjaamaan. On olemassa myös perusparannus saneerauksia, joilla pyritään nostamaan kiinteistön laatutasoa. Niihin kuuluvat esimerkiksi lämmitysjärjestelmän vaihtaminen edullisempaan vaihtoehtoon tai kaivon poraaminen kesäasunnolle, jotta saadaan juoksevaa vettä. Perusparannuksen tarkoitus on lisätä käyttömukavuutta ja laskea ylläpitokustannuksia. Lisärakentaminen on myös saneerausta, sillä tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä että rakennuksen pinta-alaa suurennetaan, kuten rakentamalla vaikka uusi asuinkerros tai lisähuoneita. Saneerauksesta voidaan myös puhua silloin, kun entisöidään jotain. Entisöinti tarkoittaa sitä, että rakennuksessa halutaan palauttaa entinen loisto, käyttämällä samoja rakennustekniikoita. Entisöinti eroaa rekonstruoinnista sillä että siinä ei rakenneta kokonaan uutta, toisin kun rekonstruktiolla tarkoitetaan sitä että rakennetaan jotain uudelleen vanhojen rakenteiden mukaan.

Saneeraus ja rakennusmääräykset

Saneeraus on ajankohtainen silloin, kun rakennuksen kunto ja jokapäiväinen toimivuus on laskenut huomattavasti, rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut tai varustetasoa halutaan päivittää tähän päivään sopivaksi. Kun on hyvä käsitys siitä, mitä kaikkea kiinteistölle halutaan tehdä, seuraava askel on ottaa yhteys saneerausalan ammattilaiseen. He osaavat neuvoa, millaista remontointia ja muutoksia saneerauksen tekeminen vaatii. Kyseessä on yleensä pitkä urakka, joten on hyvä miettiä, voiko samalla tehdä jotain muitakin remontointeja, sillä se yleensä säästää kuluissa pitkällä aikavälillä. Saneerausrakentamisessa on noudatettava viranomaisten määrittämiä rakennusmääräyksiä. Iäkkään rakennuksen saneerauksen yhteydessä ei välttämättä tarvitse noudattaa uusimpia määräyksiä, vaan yleensä pystytään soveltamaan niitä määräyksiä, jotka olivat voimassa kun rakennus valmistui. Eri aikakausien määräykset poikkeavat suuresti toisistaan. Kun korjauksiin ja muutoksiin tarvittavat ratkaisut on saatu kartoitettua, täytyy saneeraussuunnitelma käyttää hyväksytettävänä rakennusviranomaisilla. Riippuen siitä mitä saneerataan, voidaan joutua jopa hakemaan rakennuslupaa. Saneeraukset hoitaa ammattimaisesti Veljet Mäkilä Oy.


jaa