Rakentaminen ja urakoitsijat

« takaisin kotisivulle (homepage)

Kokonaispurkutyö vaatii erityisosaamista

Julkaistu

Rakennuksen purkuhanke on vaativa ja laaja-alainen kokonaisuus. Purkutyö voi olla kokonaispurkua, osapurkua tai saneerauspurkua. Purkutyön suunnittelussa tarvitaan tuntemusta rakentamisesta, työturvallisuudesta, jätehuollosta ja materiaalien oikeasta kierrättämisestä sekä lainsäädännöstä. Purkuhanke vaatii erittäin huolellista suunnittelua ja se täytyy tehdä voimassa olevan rakennuslainsäädännön mukaisesti. Tämänkertaisena aiheenamme on kokonaispurkutyö ja minkälainen prosessi se on. Jos olet kiinnostunut aiheesta, olet löytänyt juuri oikean blogin pariin, tervetuloa!

Purkuhanke aloitetaan selvittämällä sen tarve ja luvat

Purkuhanketta aloittaessa, täytyy ensin varmistaa purkamisen luvanvaraisuus, edellytykset ja lupaehdoissa annettavat vaatimukset rakennusvalvonnasta. Jo ennen purkuhankkeen aloittamista, kannattaa miettiä, voiko rakennuksen saneerata ja pidentää sen käyttöikää, koska tämä on yleensä taloudellisempi vaihtoehto kuin purkaminen. Osa rakennuksista on suojattu rakennusperintölain tai kaavamääräyksen perusteella tai se voi olla myös rakennushistoriallisesti arvokas, jolloin hyvä olla yhteydessä museovirastoon ennen hankkeen aloittamista. Rakennuksista syntyvää purkujätettä pyritään uudelleen hyödyntämään ja kierrättämään, joten se tulee ottaa huomioon jo purkuhanketta suunnitellessa, koska se vaikuttaa purkuprosessiin.

Rakennusten kokonaispurkutyöt vaativat huolellista suunnittelua

Purkuhankkeen suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Hyvällä suunnitellulla voidaan vähentää turvallisuusriskejä ja varmistaa purkutöiden sujuminen asianmukaisella tavalla, kuten myös varmistaa purkumateriaalien asianmukainen käsittely ja jatko kierrätys ja uudelleenkäyttö. Huolellinen suunnittelu varmistaa työn kaikkien vaiheiden sujumisen, turvallisuuden, taloudellisuuden sekä minimoi sen ympäristövaikutuksia. Työturvallisuus täytyy myös huomioida jo suunnitteluvaiheessa, koska purkutyöt ovat erittäin vaarallisia töitä. Turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa paljon, kun riskit ja vaarat selvitetään ja arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Purkuprosessi etenee vaiheittain

Purkutyöprosessi etenee yleensä seuraavassa järjestyksessä: purkamistarpeen kartoitus, hankkeen suunnittelu, purkutyö, purkujätteiden lajittelu uusiokäyttöön ja kierrätykseen ja lopuksi hankkeen päättämiseen. Kun kartoitus on tehty ja rakennus päätetty purkaa, suunnitellaan seuraavaksi purkutyöt. Purkutyösuunnitelma sisältää purkujärjestyksen, työnaikaisten tuentojen tarve, putoamissuojaukset ja järjestelmät, joilla hallitaan ennenaikaisia sortumia ja muita riskejä. Lisäksi suunnitelmassa on toimenpiteet ympäristöhaittojen, kuten melun ja pölyn leviämisen hallintaan. Ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista selvitetään myös haitallisten aineiden esiintyminen kohteessa ja siellä tehdään asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Purkutöihin valitaan urakoitsija, jolta löytyy asiantuntemusta ja kokemusta purkutöistä, sekä tarvittava kalusto ja henkilöstä tuon laadukkaaseen toteuttamiseen. Rakennusten kokonaispurkutyöt Varsinais-Suomessa saat esimerkiksi täältä Totaalipurku Oy.


jaa