Rakentaminen ja urakoitsijat

« takaisin kotisivulle (homepage)

Betonissa olevan halkeaman korjaus tehdään usein injektoimalla

Julkaistu

Ympäristössämme on eri vuosikymmeninä, vuosisatoina ja jopa tuhansina valmistettuja betonirakenteita. Betoni onkin erittäin kestävä materiaali, kun se on valettu ja valmistettu olosuhteisiin nähden oikein. Tällä kertaa aiheena blogissa on betonirakentaminen ja betonissa olevan halkeaman korjaus. Mukavaa, kun olet löytänyt blogin ja tervetuloa lukemaan lisää tästä mielenkiintoisesta materiaalista.

Betonia on käytetty rakentamiseen jo tuhansia vuosia sitten

Betonia käytetään paljon erilaiseen rakentamiseen. Betoni ei suinkaan ole uusi materiaali, vaan sitä on käytetty jo antiikin Roomassa ja yksi tunnetuimpia varhaisia betonirakenteita on Pantheon. Antiikin Roomassa betonissa käytettiin sideaineena kalkkia ja tulivuoren tuhkaa. Uskotaan myös, että betonin historia ulottuu muinaiseen Egyptiin saakka ja että jo 4500 vuotta sitten rakennetut pyramidit olisi valmistettu betonin kaltaisesta materiaalista. Betonin käyttö hiipui rakentamisessa pikku hiljaa, kunnes sitä ryhdyttiin käyttämään uudelleen 1800-luvulla ja sen käyttö levisi nopeasti 1900-luvulla.

Betoniteollisuus kehittyi elementtitekniikan ansiosta

Betoniteollisuus kehittyi 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa paljon, kun alettiin käyttämään elementtitekniikkaa, jossa tehtaalla valmistettuja valmiita elementtejä alettiin käyttämään rakentamisessa laajasti. Valitettavasti eri betonirakentamisen vuosikymmeninä ei ollut tietoa betonin kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi 1970-luvulla rakennettuja, niin kutsuttuja betonilähiötä leimaa kiire, joten niitä ei ole rakennettu visuaalisesti miellyttäviksi tai pitkäkestoisiksi, vaan ne suunniteltiin kestämään 30 – 40 vuotta. Osa 1970-luvulla rakennetuista betonilähiöstä on purettu 2000-luvun aikana, uusien rakennusten tieltä.

Betonin ominaisuudet ovat tehneet siitä suositun rakennusmateriaalin

Betoni on saavuttanut suuren suosionsa rakennusmateriaalina eri kohteissa edullisuutensa, hyvän materiaalin saatavuuden ja kestävyytensä ansiosta. Betoni valmistetaan sementistä, vedestä ja kiviaineksesta. Betonin valmistuksessa on myös alettu kiinnittämään huomiota sen ympäristöystävällisyyteen, koska sementin valmistuksessa syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä. Nykyään tiedetään, että on tärkeää valita betonin koostumus sekä käyttökohteen mukaan että siihen kohdistuvan rasituksen mukaan. On myös kehitetty tekniikoita, kuten esimerkiksi betonihalkeaman injektointi, jonka avulla onnistuu esimerkiksi betonissa olevan halkeaman korjaus. Injektointimenetelmällä voidaan myös korjata esimerkiksi rakennusvaiheessa betonirakenteeseen jääneitä tyhjiä tiloja ja huokoisia kohtia. Halkeaman korjaus ja betonin injektointi voidaan tehdä erilaisilla materiaaleilla, kuten sementillä, epoksilla, muovilla tai akryylilla. Oivaset Oy tarjoaa betonirakenteiden injektointia, tiivistystä ja lujitusta.


jaa